Bài 18 : Công nghiệp silicat

Bài 1 (trang 83 SGK Hóa 11):

 Dựa vào các tính chất nào của thủy tinh để tạo ra những vật dụng có hình dạng khác nhau?

Lời giải:

Do thuỷ tinh không có nhiệt độ nóng chảy xác định nên khi đun nóng thuỷ tinh mềm dần rồi mới chảy nên có thể tạo ra những vật có hình dạng khác nhau.

Bài 2 (trang 83 SGK Hóa 11):

 Một loại thủy tinh có thành phần là Na2SiO3, CaSiO3 và SiO2. Viết phương trình hóa học để giải thích việc dùng axit flohđric để khắc chữ lên thủy tinh đó.

Lời giải:

Có thể viết thành phần hoá học gần đúng thuỷ tinh đó là:Na2O.CaO.2SiO2

Khi dùng HF để khắc chữ lên thuỷ tinh thì có phản ứng:

SiO2 + 4HF →SiF4 ↑ + 2H2O

Nên có thể dùng axit HF để khắc chữ, khắc hình lên thuỷ tinh.

Bài 3 (trang 83 SGK Hóa 11):

 Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng. Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. 2Na2O. CaO. 6SiO2

B. Na2O. CaO. 6SiO2

C. 2Na2O. 6CaO. SiO2

D . Na2O. 6CaO. 6SiO2

Lời giải:

Gọi công thức của thuỷ tinh đó là: xNa2O.yCaO.zSiO2

Ta có khối lượng của các oxit tỉ lệ với thành phần phần trăm:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên (0,209) ⇒ x : y : z = 1 : 1 : 6

⇒ B đúng

Bài 4 (trang 83 SGK Hóa 11):

 Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO 73,7%, SiO2 26,3% và CaO 65,1%, SiO2 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất caxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Lời giải:

Gọi x, y là số mol tương ứng của CaO và SiO2

– Với hợp chất có : CaO 73,7%, SiO2 26,3% ta có tỉ lệ:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

=> 3 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

– Với hợp chất có: CaO 65,1 %, SiO2 34,9% ta có tỉ lệ:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

=> 2 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2