Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài C1 (trang 80 SGK Vật Lý 6): 

Quần áo vẽ ở hình A2 (SGK) khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Lời giải:

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ (vì trời nắng có nhiệt độ cao hơn trời có mây và râm).

 Bài C2 (trang 81 SGK Vật Lý 6):

 Quần áo ở hình B1 (SGK) khô nhanh hơn ở hình B2 chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Lời giải:

Quần áo ở hình B1 khô nhanh hơn ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió thổi vào (B1 có gió, B2 không có gió).

 Bài C3 (trang 81 SGK Vật Lý 6):

 Quần áo vẽ ở hình C2 (SGK) khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Lời giải:

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình c1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc với không khí.

 Bài C4 (trang 81 SGK Vật Lý 6): 

Chọn từ thích hợp: lớn, nhỏ, cao, thấp, mạnh, yếu để điền vào chỗ trống của các câu sau:

– Nhiệt độ càng (1) … thì tốc độ bay hơi càng (2) …

– Gió càng (3) … thì tốc độ bay hơi càng (4) …

– Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5)… thì tốc độ bay hơi càng (6)…

Lời giải:

– Nhiệt độ càng (1) nhỏ thì tốc độ bay hơi càng (2) thấp.

– Gió càng (3) mạnh thì tốc độ bay hơi càng (4) cao.

– Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5) lớn thì tốc độ bay hơi càng (6) mạnh.

 Bài C5 (trang 82 SGK Vật Lý 6): 

Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

Lời giải:

Ta dùng đĩa có diện tích như nhau hai chất lỏng có cùng diện tích mặt thoáng để sự bay hơi tránh tác động của diện tích mặt thoáng.