Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài C1 (trang 58 SGK Vật Lý 6):

 Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại.

Lời giải:

Khi hơ nóng quả cầu nở ra, thể tích của nó tăng lên, quả cầu không lọt qua vòng kim loại.

 Bài C2 (trang 58 SGK Vật Lý 6): 

Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại.

Lời giải:

Khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu nguội đi nên co lại (thể tích giảm) nên quả cầu nhỏ hơn lúc hơ nóng, do đó nó lọt qua đươc vòng kim loại.

 Bài C3 (trang 59 SGK Vật Lý 6): 

Chọn từ thích hợp: nóng lên, lạnh đi, tăng, giảm để điền vào chỗ trống của các câu sau:

  1. a) Thể tích quả cầu (1)… khi quả cầu nóng lên.
  2. b) Thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu (2)… đi.

Lời giải:

  1. a) Thể tích quả cầu (1) tăng khi quả cầu nóng lên.
  2. b) Thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu (2) lạnh đi.

 Bài C4 (trang 59 SGK Vật Lý 6): 

Từ bảng dưới đây có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau:

Nhôm 0,12cm
Đồng 0,086cm
Sắt 0,060cm

Lời giải:

Các chất rắn khác nhau, nở (co lại) vì nhiệt khác nhau (nhôm nở nhiều nhất đến đồng sau đó là sắt).

 Bài C5 (trang 59 SGK Vật Lý 6): 

Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu. Dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

Lời giải:

Khi lắp khâu sắt vào cán dao, liềm bằng gỗ, người thợ rèn phải nung nóng khâu để khâu nở rộng ra dễ tra vào cán, khi nguội đi khâu co lại bám chặt vào cán dao làm cho dao, liềm được gắn chặt vào cán hơn.

 Bài C6 (trang 59 SGK Vật Lý 6):

 Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình trong SGK dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại.

Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng.

Lời giải:

Ta vẫn có thể làm cho quả cầu trong thí nghiệm đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại bằng cách nung nóng vòng kim loại.

 Bài C7 (trang 59 SGK Vật Lý 6): 

Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng ở Pháp, tháng 1 đang là mùa đông, còn tháng 7 đang là mùa hạ.

Lời giải:

Do tính chất chung của chất rắn là nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi vì ở Pháp, nhiệt độ ngoài trời tháng 1 thấp hơn tháng vào mùa hạ tháp nở ra (cao thêm l0cm).