Bài 28: Điện thế nghỉ

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 28 trang 114: Quan sát hình 28.1 và cho biết cách đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống.

Lời giải:

Cách đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống:

Để đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống ta sử dụng máy đo điện thế cực nhạy gồm có 2 điện cực. Đặt điện cực thứ nhất của máy đo điện thế lên mặt ngoài của màng tế bào, còn điện cực thứ hai thì đâm xuyên qua màng tế bào, đến tiếp xúc với tế bào chất.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 28 trang 115: Nghiên cứu bảng 28 và hình 28.2, sau đó trả lời các câu hỏi sau:

– Ở bên trong tế bào, loại ion dương nào có nồng độ cao hơn và loại ion dương nào có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào?

– Loại ion dương nào đi qua màng tế bào và nằm lại sát mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm?

Lời giải:

– Ở bên trong tế bào:

+ Ion K+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào.

+ Ion Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào.

– Ion K+ đi qua màng tế bào và nằm sắt mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm.

Bài 1 (trang 116 SGK Sinh 11): Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

Lời giải:

– Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía bên trong màng mang điện âm so với phía ngoài màng mang điện dương.

– Sự hình thành điện thế nghỉ:

+ Nồng độ ion K+ ở bên trong màng tế bào cao hơn bên ngoài màng tế bào, nồng độ ion Na+ ở bên ngoài màng tế bào cao hơn ở bên trong màng tế bào.

+ Trên màng tế bào: cổng K+ mở, cổng Na+ đóng, ion K+ ở mặt trong màng di chuyển ra bên ngoài màng và nằm sát màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt trong màng tế bào tích điện âm.

+ Bơm Na – K vận chuyển K+ từ bên ngoài màng vào bên trong màng, giúp duy trì nồng độ K+ bên trong màng cao hơn bên ngoài màng .

Bài 2 (trang 116 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho ý trả lời đúng về điện thế nghỉ.

Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:

▭ A – dương.

▭ B – âm.

▭ C – trung tính.

▭ D – hoạt động.

Lời giải:

Đáp án: A.