Bài 24: Ứng động

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 24 trang 102: So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1a) và vận động nở hoa (hình 24.1)

Lời giải:

Sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1a) và vận động nở hoa (hình 24.1)

– Trong phản ứng hướng sáng của cây, cây trả lời lại kích thích từ một hướng xác định: ở điều kiện chiếu sáng từ một phía thân cây non sinh trưởng hướng về một phía có ánh sáng.

– Vận động nở hoa của cây bồ công anh do tác động của kích thích không định hướng là ánh sáng, trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của các cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác nhau.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 24 trang 103: Quan sát hình 24.2 và cho biết hiện tượng gì xảy ra khi va chạm vào cây trinh nữ.

Lời giải:

Khi chạm vào cây trinh nữ, lá của nó cụp xuống.

Nguyên nhân gây ra sự vận động cụp lá của cây trinh nữ khi va chạm là sức trương ở nửa dưới của các chỗ phình bị giảm do nước di chuyển vào những mô lân cận.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 24 trang 104: Hãy nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật.

Lời giải:

Vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật: Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.

Bài 1 (trang 104 SGK Sinh 11): Ứng động sinh trưởng là gì?

Lời giải:

Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động mà trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cùng một cơ quan (lá, cánh hoa,…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…).

Bài 2 (trang 104 SGK Sinh 11): Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Lời giải:

Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng là cánh hoa.

Bài 3 (trang 104 SGK Sinh 11): Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Lời giải:

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng kiểu quang ứng động (ứng động do tác động của ánh sáng) và nhiệt ứng động (ứng động do tác động của nhiệt độ).

Bài 4 (trang 104 SGK Sinh 11): Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Lời giải:

Ứng động sinh trưởng Ứng động không sinh trưởng
Đặc điểm Tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại mặt trên và mặt dưới các cơ quan như phiến lá, cánh hoa,… Không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật.
Tác nhân Các kích thích không định hướng từ ngoại cảnh: nhiệt độ, ánh sáng,… Sự biến đổi sức trương nước trong các tế bào và trong các cấu trúc chuyên hóa hoặc do sự lan truyền kích thích cơ học.
Ví dụ Vận động nở hoa Lá cây trinh nữ cụp lại khi bị chạm vào, hoạt động “bắt mồi” của các cây gọng vó.

 

 

Bài 5 (trang 104 SGK Sinh 11): Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật

Lời giải:

Ứng động giúp cho thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.