Bài 25: Thực hành: Hướng động

Tường trình thí nghiệm

    1. Chuẩn bị:

a. Dụng cụ:

+ 2 đĩa sâu.

+ 1 chuông thủy tinh (hoặc nhựa) trong suốt.

+ 1 nút cao su (hoặc gỗ, xốp) đường kính 5- 6cm .

+ 2 ghim nhỏ.

+ 1 panh gắp hạt.

+ 1 dao lam (hoặc kéo) .

+ 1 giấy lọc.

b. Mẫu vật:

Hạt đậu (hoặc lúa, ngô) mới nhú mầm.

    2. Tiến trình

+ Cho nước vào đĩa đáy sâu.

+ Chọn 2 hạt đã có rễ mầm mọc thẳng, dùng ghim cắm xuyên hạt vào nút cao su.

+ Cắt bỏ tận cùng (đỉnh rễ) của 1 rễ mầm.

+ Đặt nút cao su vào đĩa, phủ giấy lọc lên hạt mầm (2 đầu giấy lọc nhúng xuống nước).

+ Úp chuông thủy tinh lên đĩa, đặt vào buồng tối 1-2 ngày.

+ Quan sát sự vận động của rễ mầm ở cả hai hạt mầm.

    3. Kết quả:

– Rễ cây còn đỉnh rễ uốn cong xuống phía dưới.

– Rễ cây không còn đỉnh rễ không uốn cong xuống dưới như rễ cây còn nguyên đỉnh rễ.

    4. Nhận xét – kết luận:

– Rễ cây chịu tác động của trọng lực.

– Đỉnh rễ là vị trí tiếp nhận kích thích trọng lực.