Bài 4: Công của lực điện

Bài 1 (trang 25 SGK Vật Lý 11) 

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong một điện trường đều.

Lời giải:

Trong điện trường đều, công của lực điện trường trong sự di chuyển điện tích từ M đến N là: AMN= qEd.

Trong đó:

q: điện tích di chuyển . có thể dương hay âm (C);

E: cường độ điện trường đều (V/m);

d: khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi trên một đường sức điện;

* d>0 nếu hình chiếu cùng chiều đường sức điện;

* d<0 nếu hình chiếu ngược chiều đường sức điện.

Bài 2 (trang 25 SGK Vật Lý 11)

 Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong một điện trường.

Lời giải:

Công của lực điện tác dụng nên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong một điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo.

Bài 3 (trang 25 SGK Vật Lý 11) 

Thế năng của một điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào?

Lời giải:

Thế năng của một điện tích q tại điểm M trong điện trường:

WM = AM∞ = q.VM

Thế năng tỉ lệ thuận với q . Độ lớn và dấu của thế năng phụ thuộc vào cách chọn gốc thế năng

Bài 4 (trang 25 SGK Vật Lý 11) 

Cho một điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP và lực điện sinh công dương. Bết rằng MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

A. AMN ANP

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Lời giải:

Công của lực điện tác dụng nên điện tích q khi di chuyển trên các đoạn thẳng MN và NP được xác định bởi công thức:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Nhưng vì không xác định được cos⁡ αMN lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng cos⁡αNP và hàm cos có thể nhận giá trị trong khoảng [-1; 1] nên AMN có thể lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng AMN tùy theo giá trị của cos⁡αMN và cos⁡αNP

Bài 5 (trang 25 SGK Vật Lý 11)

 Chọn đáp số đúng.

Một êlectron di chuyển được đoạn đường 1cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện, trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện là bao nhiêu?

A. -1,6.10-16 J

B. +1,6.10-16 J

C. -1,6.10-16J

D. +1,6.10-16J

Lời giải:

Dưới tác dụng của lực điện êlectron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện)

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: D

Bài 6 (trang 25 SGK Vật Lý 11) 

Cho một điện tích di chuyển trong một điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm A rội trở lại điểm A. Công của lực điện bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Lúc này hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối đường đi trùng nhau tại điểm (d=0) nên công của lực điện bằng không.

Vậy nếu điện tích di chuyển trên một đường cong kín thì điện trường không thực hiện công

Bài 7 (trang 25 SGK Vật Lý 11)

 Một êlectron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dâu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính động năng của êlectron khi nó đến đập vào bản dương.

Lời giải:

Áp dụng định lý động năng cho sự di chuyển của êlectron :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 8 (trang 25 SGK Vật Lý 11) 

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích aamq tại một điểm M.Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11