Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 1 (trang 62 SGK Vật Lý 11): 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó nguồn điện có suất điện động ℰ =6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1=R2=30Ω,R3=7,5Ω.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

a)Tính điện trở tương đương RN của mạch ngoài.

b)Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Lời giải:

a)Các điện trở mạch ngoài được mắc song song nhau.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

b)Do nguồn điện có điện trở trong không đáng kể nên hiệu điện thế hai đầu nguồn điện U= ℰ =6V

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: a) RN=5Ω ;I1=0,2A; b) I2=0,2 A; I3=0,8A

Bài 2 (trang 62 SGK Vật Lý 11): 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5 , trong đó các ắc quy có suất điện động ℰ 1=12V; ℰ 2=6V và có điện trở không đáng kể. Các điện trở R1=4Ω;R2=8Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) tính công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.

c) Tính công suất của mỗi ắc quy và năng lượng mà mỗi ắc quy cung cấp trong 5 phút.

Lời giải:

a) Cường độ dòng điện trong mạch :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

b) Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

c) Công suất của mỗi ắc quy:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Năng lượng mỗi ắc quy cung cấp trong 5 phút :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 3 (trang 62 SGK Vật Lý 11) 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.6. trong đó nguồn điện có suất điện động ℰ =12V và điện trở trong r=1,1Ω; điện trở R=0,1Ω.

a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

Lời giải:

a)Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Để công suất mạch ngoài cực đại (Pmax) thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt cực tiểu, tức

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: a) Rx=1Ω ; b) Rx=1,2Ω ; Pmax=30