Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 1 (trang 44 SGK Vật Lý 11) 

Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực nào?

Lời giải:

Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực điện.

Bài 2 (trang 44 SGK Vật Lý 11)

 Bằng những cách nào để biết có một dòng điện chạy qua vật dẫn?

Lời giải:

-Đặt ampe kế nối tiếp với đoạn mạch chứa vật dẫn đó.

-Dựa vào tác dụng nhiệt (vật dẫn nóng nên khi có dòng điện chạy qua), tác dụng từ (làm lệch kim nam châm),…..

Bài 3 (trang 44 SGK Vật Lý 11)

 Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

Lời giải:

Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt và khoảng thời gian đó.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 4 (trang 44 SGK Vật Lý 11):

 Bằng cách nào mà các nguồn điện duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?

Lời giải:

Các lực là bên trong nguồn điện có tác dụng làm cho hai cực của nguồn điện được tích điện khác nhau và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

Bài 5 (trang 45 SGK Vật Lý 11): 

Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nhuồn điện? Đại lượng này được xác định như thế nào?

Lời giải:

Là suất điện động được xác định bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.

Bài 6 (trang 45 SGK Vật Lý 11): 

Cường độ điện trường được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A.Lực kế

B.Công cơ điện

C.Nhiệt kế

D.Ampe kế.

Lời giải:

Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế

Đáp án: D

Bài 7 (trang 45 SGK Vật Lý 11): Đo cường đọ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A.Niutơn(N)

B.Ampe(A)

C.Jun(J)

D.Oát (W).

Lời giải:

Đo cường độ dòng điện bằng Ampe(A)

Đáp án:B

Bài 8 (trang 45 SGK Vật Lý 11):

 Chọn câu đúng.

Pin điện hóa có

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất

C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện

D. hai cực đều là các vật cách điện

Lời giải:

Pin điện hóa có hai cực là hai vật dẫn khác chất

Đáp án: B

Bài 9 (trang 45 SGK Vật Lý 11):

 Hai cực của pin điện hóa được ngâm trong chất điện phân là dung dịch nào dưới đây?

A.Chỉ là dung dịch muối

B.Chỉ là dung dịch axit

C.Chỉ là dung dịch bazơ

D.Một trong các dung dịch kể trên

Lời giải:

Dung dịch muối, axit, bazơ đều là dung dịch điện phân

Đáp án: D

Bài 10 (trang 45 SGK Vật Lý 11):

 Trong các pin điện hóa có sự chuyển hóa từ năng lượng nào sau đâythành điện năng?

A.Nhiệt điện

B.Thế năng đàn hồi

C.Hóa năng

D.Cơ năng

Lời giải:

Trong pin điện hóa có xảy ra các phản ứng hóa học đã chuyển hóa năng lượng hóa học thành điện năng

Đáp án : C

Bài 11 (trang 45 SGK Vật Lý 11):

 Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây

A.Culông (C)

B.Vôn(V)

C.Hez(Hz)

D.Ampe(A)

Lời giải:

Suất điện động được đo bằng đơn vị Vôn(V)

Đáp án: B

Bài 12 (trang 45 SGK Vật Lý 11): 

Tại sao có thể nói Ắc quy là một pin điện hóa? Ắc quy được sử dụng như thế nào để có thể sử dụng được nhiều lần?

Lời giải:

Ắc quy là nguồn điện hóa học hoạt động dựa trên phản ứng hóa học thuận nghịch:nó tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện.

Bài 13 (trang 45 SGK Vật Lý 11)

: Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây daanxtrong khoảng thời gian 2,0 . Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này

Lời giải:

Cường độ dòng điện qua dây dẫn :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: I = 0,003A

Bài 15 (trang 45 SGK Vật Lý 11):

 Suất điện động của một pin là 1,5V. Tính công của lực lajkhi dịch chuyển điện tích +2C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

Lời giải:

Công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích +2C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn là:

A = q.ε = 2.1,5 = 3J

Đáp án: A = 3J