BÀI 22: Lực Lo-ren-xơ

Bài 1 (trang 138 SGK Vật Lý 11): 

Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ten-xơ

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 2 (trang 138 SGK Vật Lý 11):

 Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Lời giải:

“Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của vectơ v khi q0 >0 và ngược chiều vectơ v khi q0<0 .Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều của ngón cái choãi ra”.

Bài 3 (trang 138 SGK Vật Lý 11):

 Phát biểu nào dưới đây là sai?

Lực Lo-ren-xơ

A.vuông góc với từ trường.

B.vuông góc với vận tốc.

C.không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Lời giải:

Theo quy tắc bàn tay trái thì lực Lo-ren-xơ vừa phụ thuộc vào dấu của điện tích, vừa phụ thuộc vào hướng của từ trường= > Câu sai C.

Đáp án: C

 

Bài 4 (trang 138 SGK Vật Lý 11):

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11A.hướng chuyển động thay đổi

B.độ lớn của vận tốc thay đổi.

C.động năng thay đổi.

D.phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Lời giải:

Vì khi này hạt êlectron không chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ nên hạt tiếp tục chuyển động đều theo hướng ban đầu.

Đáp án: D

Bài 5 (trang 138 SGK Vật Lý 11): 

Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều. Khi độ lớn của vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Lời giải:

Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều, bán kính quỹ đạo tròn của ion được xác định bởi công thức:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Khi độ lớn của vận tốc tăng gấp đôi v’ = v, thì bán kính quỹ đạo R’ bằng:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: C

Bài 6 (trang 138 SGK Vật Lý 11)

 So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng nên một điện tích.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 7 (trang 138 SGK Vật Lý 11): 

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5m dưới tác dụng của một từ trường đều B=10-2 T. Xác định:

a) tốc độ proton.

b) chu kì chuyển động của proton.

Cho mp=1,672.10-27 kg.

Lời giải:

a) Ta có công thức tính bán kính quỹ đạo của hạt mang điện chuyển động trong từ trường là :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Suy ra tốc độ của proton là:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

b) Chu kì chuyển động của proton

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Đáp án: a) v=4,785.106 (m/s); b)T=1,3.10-8 (s)

Bài 8* (trang 138 SGK Vật Lý 11):

 Trong một từ trường đều có vectơ B thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từ điểm A và đi ra tại C sao cho AC là 1/2 đường tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion có cùng điện tích, cùng vận tốc đầu. Cho biết khoảng cách AC đối với ion C2H5 O+ là 22,5cm. Xác định khoảng cách AC đối với các ion C2 H5 OH+,C2 H5 +,OH+,CH2OH+,CH3+,CH2+.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

– Đối với ion OH+ (m4=17đvC)

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11