Bài 19: Từ trường

Bài 1 (trang 124 SGK Vật Lý 11): 

Phát biểu định nghĩa từ trường

Lời giải:

Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự tác dụng lực từ lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó.

Bài 2 (trang 124 SGK Vật Lý 11):

 Phát biểu đinh nghĩa đường sức từ

Lời giải:

Đường sức từ là những đường cong vẽ trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

Bài 3 (trang 124 SGK Vật Lý 11)

: So sánh những tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 4 (trang 124 SGK Vật Lý 11): 

So sánh bản chất của điện trường và từ trường

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Bài 5 (trang 124 SGK Vật Lý 11): 

Phát biểu nào dưới đây sai?

Lực từ là lực tương tác

A. Giữa hai nam châm.

B. Giữa hai điện tích.

C. Giữa hai dòng điện.

D.Giữa một nam châm và một dòng điện.

Lời giải:

Nếu hai điện tích đứng yên thì chỉ có tương tác tĩnh điện ⇒ Câu B sai

Đáp án: B

Bài 6 (trang 124 SGK Vật Lý 11): 

Phát biểu nào dưới đây đúng?

Từ trường không tương tác với

A. Các điện tích chuyển động

B. các điện tích đứng yên.

C.nam châm đứng yên.

D.nam châm chuyển động.

Lời giải:

Từ trường không tương tác với các điện tích đứng yên.

Đáp án: B

Bài 7 (trang 124 SGK Vật Lý 11): 

Đặt một kim nam châm nhỏ trên một mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

Lời giải:

Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm dọc theo một đường sức từ của dòng điện thẳng đó.

Bài 8 (trang 124 SGK Vật Lý 11): 

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai khối tâm của chúng nằm theo Nam-Bắc. Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ như thế nào?

Lời giải:

Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng Nam – Bắc.