Bài 35: Bài thực hành 5

Điều chế – Thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro

Bài 1 (trang 120 SGK Hóa 8):

 Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm.

Lời giải:

Thí nghiệm 1

– Có bọt khí thoát ra từ mặt viên kẽm, mảnh kẽm tan dần.

– Đốt khí thoát ra từ đầu ống thí nghiệm, khí cháy trong không khí với ngọn lửa xanh mờ (khí H2)

Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

2H2 + O2 → 2H2O.

Thí nghiệm 2

– Khí hiđro sinh ra theo ống dẫn khí vào đẩy không khí,đẩy nước ra và chiếm chỗ trong lọ.

– Đưa lọ đựng khí hiđro lại gần ngọn lửa đèn cồn: nếu hiđro tinh khiết chỉ nghe tiếng nổ nhỏ.

Thí nghiệm 3

– CuO từ màu đen chuyển dần thành màu đỏ (đồng kim loại) đồng thời có hơi nước thoát ra.

– Phương trình hóa học:

CuO + H2 → Cu + H2O.