Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 1: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp chất, nhiều chất

Khí oxi là một đơn chất … tham gia phản ứng hóa học với … có thể phản ứng với …

Lời giải:

Khí oxi là một đơn chất rất hoạt động, tham gia phản ứng hóa học với nhiều chất. Oxi có thể phản ứng với phi kim, kim loại, hợp chất

Bài 2: Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao)

Lời giải:

Oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao), ví dụ:

3Fe + 2O2 → Fe3O4.

S + O2 → SO2.

Bài 3: Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.

Lời giải:

Phương trình hóa học:

2C4H10 + 13O2 -to→ 8CO2 + 10H2O

Bài 4: Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5(là chất rắn, trắng).

a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?

b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng đốt cháy P:

    4P         +         5O2 Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 2P2O5.

 0,4 mol             0,53 mol

nP = 12,4/31 = 0,4 mol; nO2 = 17/32 = 0,53 mol.

Ti số mol O2 và P: 0,4/4 < 0,53/5

Vậy O2 dư/ nO2(PỨ) = 0,4.5/4 = 0,5 (mol)

nO2 = 0,53 – 0,5 = 0,03 (mol)

b) Chất tạo thành: đi photpho pentaoxit P2O5

Theo phương trình nP2O5 = (1/2). nP = 0,4/2 = 0,2 (mol)

mP2O5 = n.M = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 (g)

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Lời giải:

PTPỨ:

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Lượng cacbon nguyên chất là:

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

VCO2 = n.22,4 = 1960.22,4 = 43904 (l)

PTPỨ :

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Theo phương trình nSO2 = nS = 3,75 mol

VSO2 = 22,4.n = 22,4.3,75 = 84 (lít)

Bài 6: Giải thích tại sao:

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.

Lời giải:

a) Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống.

b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp oxi cho cá (vì oxi tan một phần trong nước.