Soạn bài: Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý

II. Cách ôn tập và hướng kiểm tra đánh giá

  Phần I. Trắc nghiệm

1. B. Miêu tả

2. D. Đoàn Giỏi

3. C. Mênh mông và hùng vĩ.

4. B. Hai lần

5. C. Bất tận

6. A. Thiếu chủ ngữ

7. C. Sừng sững

8. C. Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để tả hoặc nói về con người.

9. b. Đơn gửi ai, ai gửi đơn, gửi để làm gì.

  Phần II. Tự luận

   Đề: Có lần bữa cơm chiều của gia đình, em đã gây ra một việc khiến cha mẹ buồn. Em kể lại và tả lại sự việc đó.

– Mở bài: Nêu hoàn cảnh mắc lỗi, về câu chuyện khiến cha mẹ buồn.

– Thân bài: Kể những sự việc khiến mẹ buồn.

Mắc lỗi với ai, mắc lỗi khi nào

+ Nêu nguyên nhân mắc lỗi

+ Lỗi lầm đó gây ra hậu quả thế nào

+ Sau khi mắc lỗi em đã làm gì, sửa chữa thế nào?

– Kết luận

+ Bài học được rút ra.

+ Cảm nghĩ sau lần mắc lỗi đó.