Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3

1. Chuyện kể về ông của em. Bài làm đã giới thiệu về nhân vật đầy đủ.

2. Lựa chọn sự việc thông qua việc em thường quan sát hoạt động của ông, những hoạt động, lời nói đã khắc họa không khí sinh hoạt, tính cách của ông.

3. Thân bài sắp xếp đã hợp lý, đi từ tổng quát tới chi tiết. Kết bài nêu lên tình cảm đối với ông – người thân mà em yêu quý, điều này chính là mục đích chính khi em kể về ông của em.

4. Sửa lỗi chính tả và các lỗi về diễn đạt trong bài.