Soạn bài: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Câu 1 (trang 96 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Trong truyện ông lão ra biển năm lần gặp cá vàng:

+ Lần 1: Thế là ông lão đi ra biển

+ Lần 2: Thế là ông lão lại đi ra biển

+ Lần 3: Ông lão lại lóc cóc ra biển

+ Lần 4: Ông lão đành lủi thủi ra biển.

+ Lần 5: Ông lại đi ra biển

– Việc lặp lại hành động này là chủ ý của truyện cổ tích, nhằm:

+ Gợi ra các tình huống cuốn hút người nghe, người đọc.

+ Mỗi lần lại xuất hiện chi tiết mới: lòng tham của mụ vợ tăng lên, cảnh biển và tâm trạng của ông lão thay đổi.

Câu 2 (Trang 96 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Sự thay đổi cảnh biển trong mỗi lần ông lão ra cầu xin cá vàng:

+ Lần 1: biển gợn sóng yên ả

+ Lần 2: biển xanh nổi sóng

+ Lần 3: Biển xanh nổi sóng dữ dội

+ Lần 4: Biển nổi sóng mù mịt

+ Lần 5: Một cơn dông tố kinh khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm

⇒ Việc liệt kê tăng tiến, cho thấy rõ phản ứng của biển tương ứng với những đòi hỏi ngày càng vô lý, quá quắt của mụ vợ ông lão đánh cá.

– Biểu hiện của biển chính là thái độ của nhân dân trước lòng tham của con người bội bạc.

Câu 3 (trang 96 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Truyện phản ánh lòng tham và sự bội bạc của mụ vợ tăng dần:

+ Lần 1: đòi chiếc máng lợn ,ới

+ Lần 2: đòi nhà rộng

+ Lần 3: đòi làm nhất phẩm phu nhân

+ Lần 4: mụ vợ đòi làm nhất phẩm phu nhân

+ Lần 5: Mụ vợ muốn làm Long Vương

– Sự phát triển của cốt truyện dựa trên việc lòng tham, đòi hỏi của mụ vợ ngày càng không giới hạn. Mụ vợ không có công gì với cá vàng nhưng lại đưa ra những đòi hỏi vô lý.

– Sự bội bạc của mụ đối với chồng:

+ Chửi chồng “đồ ngốc”, “đồ ngu”, “ngốc sao ngốc thế”

+ Đỉnh điểm khi mụ tát vào mặt ông lão “Mày cãi à? Mày dám cãi một bà nhất phẩm phu nhân à?

– Sự bộ bạc đi tới cùng khi người chồng- cũng là ân nhân- mụ coi như chướng ngại vật, mụ gạt ra để cá vàng trực tiếp hầu hạ mụ.

Câu 4 (trang 96 sgk ngữ văn 6 tập 1)

– Câu chuyện được kết thúc bằng hình ảnh “ trước mắt ông lão lại thấy túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ”

– Hình ảnh này có ý nghĩa:

+ Với ông lão: cuộc sống trở về bình yên giản dị dù thiếu thốn.

+ Với mụ vợ: từng sống nghèo khổ, cũng từng được giàu sang nay lại nghèo khổ, đây là hình phạt cho lòng tham và sự bội bạc.

Câu 5 (trang 96 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Cá vàng trừng trị mụ vợ vì cả hai tội: tham lam và bội bạc

+ Lòng tham khiến mụ mù quáng, mất lương tri. Sự bội bạc có ý nghĩa quyết định lòng tham trở nên vô hạn độ dẫn đến việc bị trừng trị thích đáng của cá vàng đối với mụ

– Hình tượng cá vàng trong truyện thể hiện chủ đề của truyện:

+ Cá vàng thể hiện sự biết ơn đối với tấm lòng nhân hậu.

+ Cá vàng thể hiện ước mơ công lí về sự trừng phạt đối với kẻ vong ân bội nghĩa, ích kỷ, tham lam vô độ.

Luyện tập

Bài 1 ( trang 97 sgk ngữ văn 6 tập 1) Có thể đặt tên nhan đề là Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng. Không thể đặt như vậy vì:

– Về mặt hình thức: nhan đề quá dài

– Mụ vợ ông lão đánh cá là nhân vật chính, triển khai theo mạch mức độ tăng tiến theo những đòi hỏi vô lý của mụ nhưng sự đối thoại trực tiếp trong truyện là ông lão- con cá.

– Câu chuyện tô đậm lòng tốt, tính thiện của con người.

Bài 2 (Trang 97 sgk ngữ văn 6 tập 1)Kể diễn cảm truyện cổ tích