Từ vựng Unit 12 lớp 7 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

city (n) thành phố
capital (n) thủ đô
megacity (n) siêu đô thị
problem/issue (n) vấn đề
poverty (n) sự nghèo túng
overpopulation (n) sự đông dân cư
disease (n) bệnh tật
famine (n) nạn đói
health care (n) sự chăm sóc sức khỏe
overcrowded (n) đông đúc
developed (n) phát triển
underdeveloped (n) kém phát triển
developing (n) đang phát triển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *