Unit 12 lớp 7: Project (phần 1 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Divide the class into groups of four or five. (Chia lớp thành nhóm 4 hoặc 5 người.)

2. Note down some facts about the place (2. Ghi chép một số thông tin về nơi này.)

– Đó là nơi nào?

– Cuộc sống ở đó như thế nào?

– Các nguyên nhân của việc ít dân này là gì?

Sau đó mỗi nhóm trình bày dự án của mình trước lớp.

1. Monaco.

– The life is simple but there are many people from over the world visit it. Cuộc sống giản đơn nhưng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nó.

– This is a small country.

Nó là một nước nhỏ.

2. Sweden

– It’s a peaceful country.

Nó là một quốc gia yên bình.

– People have the good life and the marriage rate there is low.

Người ta có cuộc sống tốt và tỉ lệ kết hôn ở đó không cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *