Unit 11 lớp 7: Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)

In groups, brainstorm ideas for your futuremeans of transport. Think about thefollowing:

Where does it travel? Does it fly, float, drive or something else?

– How does it travel? Do you pedal it? Or is it electric? Is it solar-powered or wind- powered?

– Who drives it? Is it driverless?

– What does it look like?

– What are its benefits?

Design, a presentation about your future transport with your group.

Hướng dẫn dịch

Làm theo nhóm, suy nghĩ về những phương tiện giao thông tương lai. Nghĩ về các điều sau đây:

– Nó di chuyển ở đâu? Nó có thể bay, lơ lửng hay lái được hay gì khác?

– Nó di chuyển như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó chạy bằng điện? Nó chạy băng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió?

– Ai lái nó? Hay nó không cần người lái?

– Nó trông như thế nào?

– Lợi ích của nó là gì

Thiết kế một bài giới thiệu về phương tiện giao thông tương lai với nhóm của bạn

Gợi ý:

Today I am very happy to show you my future means of transport. It’s a bus. It’s not a normal bus but it’s a highspeed and solar-powered bus. It will be very useful for everybody. It can move at high speed. It can be used for long-distance transport. Moreover, it’s eco-friendly. It has solar panels on two sides. These panels will convert sunlight to energy for the bus. ít’s great, right?

Hướng dẫn dịch

Hôm nay tớ rất vui được giới thiệu với các bạn phương tiện giao thông trong tương lai của tớ. Đó là một chiếc xe bus. Đó không phải là một chiếc xe bus thông thường mà là một chiếc xe bus siêu tốc và chạy bằng năng lượng mặt trời. Nó sẽ rất hữu dụng cho mọi người. Nó có thể di chuyển với tốc độ cao. Nó có thể được dùng trong di chuyển đường dài. Thêm vào đó, nó rất thân thiện với môi trường. Nó có tấm pin năng lượng mặt trời ở 2 bên. Những tấm pin này sẽ chuyên hóa ánh sáng mặt trời thành nhiên liệu cho xe. Nó thật tuyệt, đúng không?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *