Tóm tắt Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam hay, ngắn nhất – Cánh diều

Tóm tắt Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam – Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

Tóm tắt tác phẩm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

Văn bản viết về Hà Nội với sự hình thành của văn hóa Hà Nội và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội.

Tóm tắt Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam hay, ngắn nhất - Cánh diều

Bố cục Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

– Đoạn 1: Từ đầu đến “ở và đi lại”:  Sự hình thành văn hóa Hà Nội

– Đoạn 2: Còn lại: Nếp sống thanh lịch của người Hà Nội

Nội dung chính Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

Hà Nội là một vùng đất linh thiêng giàu văn hóa đồng thời cũng là trung tâm hội tụ đầy đủ những tinh hoa bản sác của dân tộc từ folklore, lễ hội, dân ca, …đến cách sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của Hà Nội đều rất phong phú, nhiều dáng vẻ. Bên cạnh đó, phong thái và khí chất của con người Hà Nội cũng rất khác, duyên dáng, phong lưu mà sang trọng. Từ cổ chí kim, trải qua ngàn đời, ngàn năm xây dựng và phát triển, Hà nội vẫn luôn là mảnh đất xinh đẹp, đáng tự hào của dân tộc ta.

Tác giả – tác phẩm: Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

I. Tác giả văn bản Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

– Trần Quốc Vượng (1934 – 2005)

Tóm tắt Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam hay, ngắn nhất - Cánh diều

– Quê quán: Hải Dương

– Phong cách nghệ thuật: Khoa học, có những tìm tòi, phát hiện bộc lộ nét tài hoa

– Tác phẩm chính: “Theo dòng lịch sử” (1995); “Việt Nam – Cái nhìn địa văn hoá” (1998); “Văn hoá Việt Nam – tìm tòi và suy ngẫm” (2000), “Trên mảnh đất nghìn xưa văn vật” (2001)

II. Tìm hiểu tác phẩm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

1. Thể loại: Văn bản thông tin tổng hợp

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 2010 và được Trích từ trong cuốn sách “Văn hoá Việt Nam – tìm tòi và suy ngẫm”

Tóm tắt Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam hay, ngắn nhất - Cánh diều

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

4. Tóm tắt: 

Văn bản viết về Hà Nội với sự hình thành của văn hóa Hà Nội và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội

5. Bố cục:

– Đoạn 1: Sự hình thành của văn hóa Hà Nội

– Đoạn 2: Nếp sống thanh lịch của người Hà Nội

6. Giá trị nội dung:

– Cung cấp những thông tin về lịch sử văn hóa và nếp sống người Hà Nội

– Khuyến khích gìn và phát huy nét truyền thống trong văn hóa Hà Nội

7. Giá trị nghệ thuật: 

– Lập luận chặt chẽ, logic

– Sử dụng nhiều tục ngữ ca dao để làm chặt chẽ thêm luận điểm

Để học tốt bài học Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam lớp 10 hay khác:

Tóm tắt Thăng Long Đông Đô Hà Nội Một hằng số văn hóa

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác: