Bài 7: Áp suất

Bài C1 (trang 25 SGK Vật Lý 8): 

Trong số các áp lực ghi ở hình 7.3a và b, lực nào là áp lực?

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Lời giải:

Hình a : Áp lực chính là trọng lượng của máy kéo.

Hình b : Áp lực là lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh và lực của mũi đinh tác dụng lên bảng gỗ đều.

Bài C2 (trang 26 SGK Vật Lý 8):

 Hãy dựa vào thí nghiệm vẽ ở hình 7.4, cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) so với trường hợp (2) và của trường hợp (1) so với trường hợp (3)

Tìm các dấu =, >, < thích hợp cho các chỗ trống của bảng sau đây:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Lời giải:

Ta có:

– Cùng diện tích bị ép như nhau, nếu độ lớn của áp lực càng lớn thì tác dụng nó cũng càng lớn.

– Cùng độ lớn của áp lực như nhau, nếu diện tích bị ép càng nhỏ thì tác dụng của áp lực càng lớn.

Như vậy, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào diện tích bị ép và độ lớn của áp lực.

Điền dấu:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Bài C3 (trang 26 SGK Vật Lý 8): 

Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực……………….và diện tích bị ép…………

Lời giải:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

Bài C4 (trang 27 SGK Vật Lý 8): 

Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

Lời giải:

– Từ công thức:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Do đó, để tăng áp suất thì ta phải phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.

– Ví dụ: Lưỡi dao, lưỡi kéo thường mài sắc, mũi đinh thường thật nhọn để giảm diện tích bị ép.

Bài C5 (trang 27 SGK Vật Lý 8): 

Một xe tăng có trọng lượng 340000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của 1 ô tô nặng 2000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2.

Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài: Tại sao máy kéo nặng nề lại chay được bình thường trên nền đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính quang đường này?

Lời giải:

Áp suất của xe tăng lên mặt đường là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Áp suất của xe ô tô lên mặt đường là:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Như vậy, áp suất của xe ô tô lên mặt đường lớn hơn áp suất của xe tăng lên mặt đường.

Sở dĩ máy kéo chạy được bình thường trên nền đất mềm còn ô tô thì rất khó chạy trên nền đất mềm và thường bị sa lầy vì máy kéo có các bản xích giống như xe tăng, áp suất do máy kéo tác dụng xuống mặt đường nhỏ hơn so với áp suất của ô tô tác dụng xuống mặt đường.