Bài 4: Biểu diễn lực

Bài C1 (trang 15 SGK Vật Lý 8): 

Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Lời giải:

Hình 4.1: Nam châm tác dụng lên thanh thép một lực hút làm xe chuyển động nhanh lên. Như vậy lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động (nhanh dần về phía nam châm).

Hình 4.2: Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm quả bóng biến dạng, ngược lại lực của quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng. Như vậy lực có tác dụng làm vật bị biến dạng.

Bài C2 (trang 16 SGK Vật Lý 8): 

Biểu diễn những lực sau đây:

Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 1cm ứng với 10N).

Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 5000N).

Lời giải:

– Vật có khối lượng 5kg => trọng lực = 5.10 = 50 N.

Biểu diễn lực F1 = 50N. (Tỉ xích 1cm ứng với 10N).

– Lực F2 = 15000N. (Tỉ xích 1cm ứng với 5000N).

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Bài C3 (trang 16 SGK Vật Lý 8): 

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Lời giải:

Lực F1: Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N

Lực F2: Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30N

Lực F3: Phương hợp với phương nằm ngang một góc 30o, chiều xiên lên từ trái sang phải, độ lớn 30N.