Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam – Tác giả tác phẩm (mới 2022) – Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

Tác giả – tác phẩm: Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam – Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

I. Tác giả văn bản Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

– Trần Quốc Vượng (1934 – 2005)

Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

– Quê quán: Hải Dương

– Phong cách nghệ thuật: Khoa học, có những tìm tòi, phát hiện bộc lộ nét tài hoa

– Tác phẩm chính: “Theo dòng lịch sử” (1995); “Việt Nam – Cái nhìn địa văn hoá” (1998); “Văn hoá Việt Nam – tìm tòi và suy ngẫm” (2000), “Trên mảnh đất nghìn xưa văn vật” (2001)

II. Tìm hiểu tác phẩm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

1. Thể loại: Văn bản thông tin tổng hợp

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 2010 và được Trích từ trong cuốn sách “Văn hoá Việt Nam – tìm tòi và suy ngẫm”

Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Cánh diều

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

4. Tóm tắt: 

Văn bản viết về Hà Nội với sự hình thành của văn hóa Hà Nội và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội

5. Bố cục:

– Đoạn 1: Sự hình thành của văn hóa Hà Nội

– Đoạn 2: Nếp sống thanh lịch của người Hà Nội

6. Giá trị nội dung:

– Cung cấp những thông tin về lịch sử văn hóa và nếp sống người Hà Nội

– Khuyến khích gìn và phát huy nét truyền thống trong văn hóa Hà Nội

7. Giá trị nghệ thuật: 

– Lập luận chặt chẽ, logic

– Sử dụng nhiều tục ngữ ca dao để làm chặt chẽ thêm luận điểm

III. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

1. Sự hình thành của văn hóa Hà Nội 

– Lịch sử văn hóa hình thành từ lâu đời và phong phú

– Lịch sử hình thành văn hóa Hà Nội qua các triều đại lịch sử: Triều đình Lý –Trần; nhà nước dân tộc Lý – Trần – Lê.

– Thờ phụng các anh hùng dân tộc giữa phố phường hoặc xóm trại ven đô

– Các yếu tố dẫn đến sự hình thành văn hóa Hà Nội

+ Sự kết hợp giữa yếu tố Văn hóa dân gian và văn hóa cung đình

– Tổ chức sinh hoạt văn hóa, lễ hội dân gian thường niên.

2. Nếp sống thanh lịch của người Hà Nội 

– Người Hà Nội thông minh, tài hoa

– Hà Nội là nơi tập trung của những người Việt Nam lao động giỏi, làm thợ giỏi, làm thầy cũng giỏi.

– Là nơi hội tụ tinh hoa bốn phưong

– Người Hà Nội biết thưởng thức, sành ăn, sành mặc

+ Nhu cầu lựa chọn, đòi hỏi và có điều kiện thỏa mãn việc tiêu dùng “của ngon vật lạ” từ các nơi đổ về.

+ Từ đó có mạng lưới làng quê tập trung sản xuất đặc sản chuyên biệt

– Người Hà Nội nhanh nhạy, hiểu biết

+ Có điều kiện thuận lợi để giao lưu và tiếp thu văn hóa cộng thêm truyền thống hiếu học

=> Qua thời gian đã mài giũa ra những người con Hà Nội thanh lịch, tinh tế, tài hoa, phong lưu về vật chất, phong phú về tinh thần, sang trọng mà không xa hoa, rất cởi mở và thân thiện.

Học tốt bài Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam

Các bài học giúp bạn để học tốt bài Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: Một hằng số văn hóa Việt Nam Ngữ văn lớp 10 hay khác:

Xem thêm tóm tắt tác giả – tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Cánh diều hay, chi tiết khác: