Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 80 Tập 1 – Cánh diều

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 80 Tập 1

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 80 Tập 1 - Cánh diều

Câu 1 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Phát hiện lỗi và sửa lỗi dùng từ sai quy tắc ngữ pháp trong các câu sau:

a) Ở lớp tôi, bạn ấy là người hoạt động rất là năng lực.

b) Trong truyện ngắn, nhà văn đã xây dựng nên nhiều hình tượng đặc sắc với những phẩm chất cao quý và tốt đẹp của nhân văn.

c) Lớp trẻ của chúng ta là niềm hi vọng đất nước Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến.

d) Qua các vở tuồng, chèo trong bài học này, chúng ta thấy các người phụ nữ trong mỗi câu chuyện đều có những số phận riêng.

Trả lời:

a. Năng lực → Năng nổ

b. Nhân văn → Nhân vật

c. Hàng ngàn năm văn hiến → Ngàn năm văn hiến

d. Chúng ta thấy các người phụ nữ → Chúng ta thấy được hình ảnh người phụ nữ.

Câu 2 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Phân tích các lỗi lặp từ, lặp nghĩa, lỗi dùng từ không hợp với phong cách ngôn ngữ trong các câu sau và sửa lại cho đúng:

a) Vở tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến là một trong những tác phẩm tuyệt tác.

b) Mắc mưu Thị Hến, con đường hoạn lộ làm quan của Huyện Trìa thế là chấm hết.

c) Bạn ấy đại diện thay mặt cho những người có thành tích học tập xuất sắc nhất.

d) Đó là bức tối hậu thư cuối cùng mà cảnh sát đưa ra cho nhóm tội phạm đang lẩn trốn.

Trả lời:

a) Có từ tác phẩm rồi thì không dùng tuyệt tác.

b) “Con đường hoạn lộ” – Lộ cũng có nghĩa là con đường.

c) Bỏ từ thay mặt bởi từ đại diện đã bao gồm nghĩa.

d) Bỏ từ cuối cùng bởi tối hậu thư đã bao gồm nghĩa.

Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Kết hợp nào sau đây bị xem là sai hoặc dư thừa? – còn nhiều tồn tại / còn nhiều vấn đề tồn tại – cảnh đẹp / thắng cảnh / thắng cảnh đẹp – đề cập đến vấn đề / đề cập vấn đề – công bố / công bố công khai

Trả lời:

Những kết hớp sau hoặc dư thừa:

– Còn nhiều vấn đề tồn tại

– Thắng cảnh đẹp

– Đề cập vấn đề

– Công bố công khai

Câu 4 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Tìm các từ Hán Việt chỉ người trong văn bản Thị Mầu lên chùa và từ thuần Việt đồng nghĩa với mỗi từ Hán Việt ấy. Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) nhận xét về cách sử dụng từ Hán Việt trong các trường hợp đó.

Trả lời:

– Tiểu, vãi già: chỉ sư trên chùa

– Nhà phú ông: người đàn ông giàu có

– Thiếp: vợ

– Tri âm: bạn thân

Cách sử dụng từ Hán Việt trong các trường hợp trên trong văn bản tạo cảm giác về sự cổ kính, trang trọng nơi cửa Phật của những người nói. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh hoàn cảnh của vở kịch thuộc thời cổ xa xưa. Sự vận dụng sáng tạo, đúng hoàn cảnh của các từ Hán Việt nhằm tạo sự dễ hiểu, gần gũi cho người đọc, người nghe.

Xem thêm các bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 Cánh diều hay khác: