Soạn bài Hướng dẫn tự học lớp 10 trang 62 Tập 1 – Cánh diều

Soạn bài Hướng dẫn tự học lớp 10 trang 62 Tập 1

Câu 1 (trang 61 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Truy cập internet hoặc tìm trong sách báo, thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học.

– Chọn lọc và thu thập các tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video, … liên quan đến bài học.

– Đánh giá tư liệu (các thông tin này đã đầy đủ, chính xác và phù hợp chưa? Thông tin có liên quan đến đề tài không?)

Trả lời:

– Chọn lọc và thu thập các tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video, … liên quan đến bài học.

+ Câu cá mùa thu:

Soạn bài Hướng dẫn tự học lớp 10 trang 62 Tập 1 - Cánh diều

+ Tự tình 2:

Soạn bài Hướng dẫn tự học lớp 10 trang 62 Tập 1 - Cánh diều

+ Thu hứng:

 

+ Tỏ lòng:

Soạn bài Hướng dẫn tự học lớp 10 trang 62 Tập 1 - Cánh diều

– Đánh giá tư liệu: Các thông tin này đã đầy đủ, chính xác và phù hợp, hình ảnh liên quan và minh họa trực tiếp nội dung văn bản.

Câu 2 (trang 61 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Tìm đọc thêm một số bài thơ của Đỗ Phủ, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học.

Trả lời:

HS tự tìm đọc thêm một số bài thơ của Đỗ Phủ, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: