Soạn bài Cấu trúc của sách Ngữ văn 10 – Cánh diều

Soạn bài Cấu trúc của sách Ngữ văn 10

Soạn bài Cấu trúc của sách Ngữ văn 10 - Cánh diều

Soạn bài:

Câu 1 trang 10 SGK Ngữ văn 10 tập 1: Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 10 có những phần chính nào? Những nhiệm vụ của em cần làm ở lớp và ở nhà là gì?

Trả lời:

– Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 10 có những phần chính: Đọc hiểu văn bản, thực hành tiếng việt, viết, nói và nghe, tự đánh giá và hướng dẫn tự học.

* Nhiệm vụ của học sinh

– Đọc trước khi học để có định hướng đúng.

– Đọc sau khi học để tự đánh giá.

– Đọc ở nhà và vận dụng khi học trên lớp.

– Tìm hiểu thông tin về bối cảnh, tác giả, tác phẩm,…

– Đọc trực tiếp văn bản và chủ ý các hướng dẫn đọc bên phải, xem chú thích cuối trang.

– Trả lời câu hỏi đọc hiểu. Đọc kiến thức tiếng Việt ở phần Kiến thức ngữ văn và làm bài tập thực hành tiếng Việt.

– Đọc định hướng viết.

– Làm các bài tập thực hành viết.

– Đọc định hướng nói và nghe.

– Làm bài tập thực hành nói và nghe.

– Tự đánh giá kết quả đọc hiểu, viết thông qua đọc và trả lời các câu hỏi về một văn bản tương tự đã học.

– Đọc mở rộng theo gợi ý.

– Thu thập tư liệu liên quan đến bài học.

Câu 2 trang 10 SGK Ngữ văn 10 tập 1: Theo em, tại sao cần biết cấu trúc sách trước khi học?

Trả lời:

– Theo em, cần biết cấu trúc sách trước khi học để nắm rõ mình đang học những kiến thức, gồm những phần gì, nhiệm vụ và yêu cầu của mỗi phần. Từ đó, em sẽ chủ động chuẩn bị trước ở nhà để lên lớp thực hành một cách tốt hơn.