Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những chuyển biến chính về kinh tế của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam.

Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát các bức ảnh dưới đây, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

– Ghi tên cho các bức ảnh trên.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

– Kể tên các lực lượng xã hội mới được hình thành ở nước ta do cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

Lời giải:

Công nhân, tư sản, tiểu tư sản thành thị.

Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Qua bài học, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế với chuyển biến về xã hội Việt Nam.

Lời giải:

Nhận xét: Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã kéo theo sự biến đổi về mặt xã hội.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *