Bài 3: Trung Quốc

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung SGK và quan sát lược đồ bên, em hãy:

– Điền trên lược đồ nơi bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

– Dùng màu đỏ tô trên lược đồ phạm vi hoạt động của phong trào Nghĩa Hòa đoàn từ 1899 đến 5-1900.

– Dùng màu xanh tô trên lược đồ phạm vi hoạt động của phong trào Nghĩa Hòa đoàn từ 5-1900 đến 3-1901.

– Tô màu đen vào mũi tên để làm rõ hướng tấn công đàn áp phong trào của 8 nước đế quốc.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Nhận xét của em về phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Lời giải:

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn đã chiến đấu chống xâm lăng nhưng cuối cùng bị đánh bại vì thiếu năng lực lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí.

Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát lược đồ hình 8 trong SGK, em hãy:

– Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ dưới đây tên Bắc Kinh, Vũ Xương, Nam Kinh, Thượng Hải.

– Dùng các màu khác nhau để tô vào lược đồ phạm vi cách mạng lan rộng và nơi chính quyền nhà Thanh còn tồn tại.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

– Nêu nhận xét của em về phạm vi ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi.

Cách mạng Tân Hợi bùng nổ ở Vũ Xương sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

Bài 4 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 11:

Lời giải:

Thời gian Sự kiện
8 – 1905 – Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập
9 – 5 – 1911 – Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.
10 – 10 – 1911 – Khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ.
29 – 12 – 1911 – Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh.
2 – 1912 – Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức Đại tổng thống lâm thời

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *