Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát bức hình bên và cho biết đó là sự kiện gì, ở đâu, vào thời gian nào?

Lời giải:

Quân đội Nhật chiếm Mãn Châu (9-1931).

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào sản lượng công nghiệp và ngoại thương năm 1929, 1931 (dòng chữ nhỏ đầu trang 76 – SGK). Em hãy vẽ biểu đồ (Hình cột) để thấy rõ được nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Em hãy cho biết nguyên nhân sự giảm sút nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939.

Lời giải:

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.

Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Sau khi quan sát kĩ lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã học, em hãy kể tên:

Lời giải:

– Các vùng đất, khu vực đế quốc Nhật Bản xâm chiếm đến trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939: Bán đảo Triều Tiên, Sơn Đông (Trung Quốc), Đài Loan.

– Các vùng ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản: Phúc Châu, Thẩm Dương.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *