Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát lược đồ trên và nội dung SGK, hãy điền vào chỗ chấm (…):

Tên các nước phát xít: Đức, Italia.

Tên những nước bị phát xít chiếm đóng.

Tô màu các mũi tên chỉ hương tấn công của phe phát xít.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát bức ảnh bên, em hãy:

– Điền tên của bức ảnh.

– Cho biết nội dung của sự kiện trên.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Nội dung: Tháng 4-1940, quân Đức chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây và đánh thằng vào nước Pháp.

Bài 3 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Hình ảnh dưới đây phản ánh sự kiện lịch sử gì?

– Ghi tên và thời gian vào chỗ chấm dưới bức tranh.

– Cho biết nội dung của sự kiện lịch sử đó

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Nội dung: ngày 7/2/1945, quân Nhật bất ngờ tấn công vào Trân Châu Cảng – căn cứ hải quân chủ yếu của Mĩ ở Thái Bình Dương. Hạm đội Mĩ bị thiệt hại nặng nề.

Bài 4 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát lược đồ trên và nội dung SGK:

Hãy điền vào chỗ chấm (…) nơi diễn ra những trận đánh lớn ở chiến trường Châu Á – Thái Bình Dương

Tô màu các mũi tên của quân Nhật và quân Đồng Minh.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 11

Bài 5 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Hoàn thành bảng thống kê sau:

Lời giải:

Thời gian Sự kiện
9 – 1940 Hiệp ước Tam cường Đức – Italia- Nhật Bản được kí kết.
22 – 6 – 1941 Đức tấn công Liên Xô
7 – 12 – 1941 Nhật tấn công Trân Châu Cảng
1 – 1942 26 cường quốc phe Đồng minh ra Tuyên ngôn Liên hợp quốc.
6 – 6 – 1944 Quân Đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.
9 – 5 – 1945 Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện
6 và 9 – 8 – 1945 Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản.
15 – 8 – 1945 Nhật Bản tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *