Soạn bài: Chương trình địa phương (phần văn)

Câu 1: Có thể tìm hiểu:

– Những tác giả quê ở địa phương mình và những sáng tác của họ.

– Những tác giả sinh ở địa phương mình và những sáng tác của họ.

– Những tác giả khác địa phương mình nhưng lại viết nhiều và hay về địa phương mình.

Câu 2:

Các em cần hiểu khái niệm “Địa phương” một cách rộng rãi: Có thể là tỉnh, thành phố, có thể là vùng, miền…

Câu 3:

Khi tìm hiểu cần chú ý: Tên tác giả, năm sinh, những sáng tác chính, nội dung và nghệ thuật chính của tác phẩm đó (Có thể lập bảng hệ thống).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *