Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 1

Đề văn thuyết minh về Vật nuôi trong gia đình em

1. Bài làm cần đảm bảo tính chính xác, là tri thức khách quan, trình bày có thứ tự lớp lang.

– Nêu rõ nguồn gốc của vật nuôi, cách phân loại

– Trình bày đặc điểm: ngoại hình, đặc điểm sống, đặc điểm sinh sản…

– Nêu vai trò của vật nuôi

– Trình bày mỗi quan hệ với con người

→ Những phần này cần đảm bảo chính xác, khách quan, và trình bày theo thứ tự

2. Bài làm kết hợp với một số biện pháp nghệ thuật và miêu tả, sự kết hợp ấy sẽ khiến bài viết sinh động, chân thực và hấp dẫn hơn

3. Lời văn biểu đạt cần chính xác, gọn gàng và sinh động

4. Cần chú ý về lỗi chính tả, dấu câu, cách dùng từ