Soạn bài: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Câu 1: Những phép liên kết câu và liên kết đoạn văn là:

(a):

– Liên kết câu: trường học – trường học (phép lặp);

– Liên kết đoạn: trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến – như thế (phép thế).

(b):

– Liên kết câu: Văn nghệ – văn nghệ (phép lặp);

– Liên kết đoạn: sự sống – Sự sống; văn nghệ – Văn nghệ (phép lặp).

(c): Liên kết câu: thời gian – thời gian – thời gian; con người – con người – Con người(phép lặp).

(d): Liên kết câu: yếu đuối – mạnh; hiền lành – ác (liên hệ trái nghĩa).

Câu 2: Các cặp từ ngữ trái nghĩa:

Thời gian vật lí Thời gian tâm lí
vô hình Hữu hình
giá lạnh nóng bỏng
thẳng tắp Hình tròn
đều đặn lúc nhanh lúc chậm

– Đoạn văn có chủ đề là phân biệt thời gian vật lí và thời gian tâm lí. Trong sự diễn đạt đặc điểm của hai loại thời gian, mối liên hệ giữa các cặp từ trái nghĩa tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa hai câu văn.

Câu 3: Các lỗi về liên kết nội dung:

(a): Theo sự diễn đạt này, các câu vi phạm liên kết nội dung: không cùng chung một chủ đề.

– Sửa: Cắm bơi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ thì mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối.

(b): Câu này vi phạm liên kết nội dung: trình tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

– Sửa: Năm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Suốt thời gian anh ốm, chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng.

Câu 4: Các lỗi liên kết hình thức:

(a): Lỗi thay thế, từ nó trong câu 2 không thể thay thế cho loài nhện. Chữa: thay nóbằng chúng.

(b): Lỗi dùng từ không thống nhất, từ hội trường không thể đồng nghĩa với từ văn phòng cho nên không thể thay thế được cho nhau. Chữa: bỏ từ hội trường trong câu 2 hoặc thay từ này bằng từ văn phòng.