Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

I. Đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

a, Những đề này có điểm giống nhau: sự việc hiện tượng tốt được biểu dương, sự việc, hiện tượng không tốt thì phê phán, nhắc nhở

– Dạng đề thường: Nêu nhận xét, nêu ý kiến, bày tỏ thái độ

b, Đề bài tương tự:

– Nêu nhận xét, suy nghĩ của em về hiện tượng hút thuốc lá trong thanh niên ở Việt Nam những năm gần đây

– Nêu suy nghĩ về hiện tượng mắc bệnh thành tích

II. Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

Hành động của Phạm Văn Nghĩa khiến Thành đoàn phát động phong trào “Học tập Phan Văn Nghĩa”

– Nghĩa là người biết thương mẹ, giúp đỡ mẹ trong việc đồng áng

– Nghĩa biết kết hợp giữa học với hành

– Là người biết sáng tạo (làm cái tời để mẹ kéo nước đỡ mệt)

– Học vận dụng kiến thức đã học vào đời sống giúp mẹ

2. Lập dàn ý

– Cần tìm ý và lập dàn bài theo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài)

Mở bài: giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận

Thân bài: liên hệ thực tế, phân tích đánh giá các mặt

Kết bài: kết luận khẳng định, phủ định lời khuyên

III. Luyện tập

Mở bài:

Giới thiệu về nhân vật Nguyễn Hiền (hoàn cảnh, thời đại, gia cảnh, xuất thân…)

Thân bài

Con người và thái độ học tập

– Con người và thái độ học tập: không được đến trường vì nhà nghèo nhưng vẫn học giỏi, ham học, có mục đích rõ ràng

Kết bài

Nguyễn Hiền là tấm gương vượt khó, thành tài