Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3

1. Chú ý khi làm bài văn tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. Bài văn tự sự phải chú ý xây dựng cốt truyện, các nhân vật phải phục vụ cho chủ đề mà câu chuyện đề cập tới. Chú ý các yếu tố như nghị luận và miêu tả khi thêm vào văn bản không được làm mất đi tính chất tự sự, không nên quá sa đà vào việc miêu tả, hoặc trình bày luận điểm.

2. Ưu điểm

– Biết cách xây dựng cốt truyện, chọn lọc nhân vật

– Câu chuyện kể ra hấp dẫn, lôi cuốn, có ý nghĩa

– Bài viết có bố cục 3 phần rõ ràng, không thiếu, trong đó phần mở bài và kết bài viết tốt nhất

– Nhược điểm:

– Trình bày chữ còn hơi xấu, cách chia đoạn

– Đôi khi còn sa vào miêu tả và nghị luận.

3. Chú ý nhận xét của giáo viên về phần:

– Lỗi bố cục

– Lỗi về diễn đạt, dùng từ

– Lỗi về chính tả, ngữ pháp

– Lỗi về thiếu ý, thừa ý, lặp ý

4. Nguyên nhân và sửa lỗi trong các bài viết để có thể làm tốt hơn nữa trong những bài viết tiếp theo