Bài 16 : Thực hành : Xác định hệ số ma sát

1. Hãy áp dụng định luật II Niu – Tơn theo mỗi trục tọa độ để tìm các gia tốc ax, ay của hai chuyển động thành phần. Kết hợp với điều kiện ban đầu về vận tốc (vox, voy), hãy xác định tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Trả lời:

Lực ma sát xuất hiện trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

Các loại lực ma sát gồm có: ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nghỉ.

Công thức tính hệ số ma sát trượt:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Cách xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng là:

Cho một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng P, với góc nghiêng α so với mặt nằm ngang. Khi α nhỏ, vật vẫn nằm yên trên P, không chuyển động. Khi ta tăng dần độ nghiêng α ≥ α0, vật chuyển động trượt xuống dưới với gia tốc a. Độ lớn của a chỉ phụ thuộc góc nghiêng α và hệ số μt – gọi là hệ số ma sát trượt:

Bằng cách đo a và α ta xác định được hệ số ma sát trượt μt:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

2. Kết quả thực hành

a)

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

b) Kết quả xác định hệ số ma sát trượt:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10