Soạn bài Yêu cầu cần đạt trang 119 – Cánh diều

Soạn bài Yêu cầu cần đạt trang 119 – Cánh diều

Soạn bài Yêu cầu cần đạt trang 119 - Cánh diều

Yêu cầu cần đạt

– Trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong kì 1, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học

– Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập giúp em tự đánh giá kết quả học tập cuối kì.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: