Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 108, 109 Tập 1 – Cánh diều

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 108, 109 Tập 1 – Cánh diều

Soạn bài: Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 108, 109 Tập 1 

Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm danh từ đó.

  1. Với hai lần bật cung liên tiếp, chú đã bắn gục hai tên địch. (Bùi Hồng)
  2. Sau nghi lễ bái tổ, hai đô thực hiện nghi thức xe đài. (Phí Trường Giang)
  3. Sau hồi trống lệnh, các đội đổ thóc vào xay, giã, giần , sàng. (Hội thi thổi cơm)

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 108, 109 Tập 1 - Cánh diều

Trả lời:

Câu Trạng ngữ
  Là cụm danh từ TT Phụ trước  DTTT Phụ sau
a Với hai lần bật cung liên tiếp      
b Sau nghi lễ bái tổ Sau nghi lễ bái tổ
c Sau hồi trống lệnh Sâu hồi trống lệnh

Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và thành tố phụ là cụm chủ – vị trong mỗi cụm danh từ đó.

  1. Từ ngày công chúa bị mất tích, nhà vua vô cùng đau đớn. (Thạch Sanh)
  2. Khi tiếng trống chầu vang lên, hai đô vật “mình trần đóng khố”, chân quỳ vai sách, hai tay chắp sườn. (Phí Trường Giang)

Trả lời:

Câu Trạng ngữ
Là cụm danh từ  DTTT  Thành tố phụ là cụm C -V
a Từ ngày công chúa bị mất tích công chúa Từ ngày công chúa // bị mất tích

C                            V

b Mỗi khi xuân về xuân Mỗi khi xuân // về

C               V

b Khi tiếng trống chầu vang lên trống trầu Khi tiếng trống chầu// vang lên

C                         V

Câu 3 (trang 109 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Tìm trạng ngữ là cụm chủ vị trong những câu dưới đây. Chỉ ra các kết từ được dùng để nối trạng ngữ với vị ngữ.

  1. Tôi cũng đỡ phần nào áy náy vì chắc Trũi được vô sự. (Tô Hoài)
  2. Dù có vấp phải cái gì, ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ nước trong. (Véc – nơ)
  3. Khi ấy, nhất thiết hai đô phải dừng trận đấu để cụ cầm chầu phân xử theo đúng luật lệ của vật dân tộc (Phí Trường Giang)

Trả lời:

Câu 4 (trang 109 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) phát biểu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Ca Huế, trong đó có sử dụng ít nhất một trạng ngữ là cụm chủ – vị.

Trả lời:

Ca Huế là một loại hình âm nhạc truyền thống. Ca Huế thường được biểu diễn trong một không gian hẹp, vào buổi tối vì tính chất của âm nhạc mang tính tâm sự, tâm tình. Số lượng người tham gia ca Huế khoảng từ 8-10 người. Về phong cách biểu diễn ca Huế có 2 kiểu. Thứ nhất là cách biểu diễn truyền thống người biểu diễn và người thường thức có quen biết nhau, vừa thưởng thức nghệ thuật vừa có thể nhận xét đánh giá, góp ý. Thứ hai là biểu diễn cho du khách: Có giới thiệu chương trình, quá trình hình thành, phát triển giá trị của ca Huế với các tiết mục biểu diễn minh họa của nghệ nhân. Em rất yêu thích thể loại âm nhạc đặc biệt này, em mong ca Huế sẽ mãi được bảo tồn và ngày càng phát huy. Với những phong cách biểu diễn mang dấu ấn riêng biệt, ca Huế xứng đáng là loại hình ca nhạc dân tộc có giá trị lâu bền

Xem thêm các bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 Cánh diều hay khác: