Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9:Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra các nhận xét:

– Sản xuất dầu mỏ của nước ta tập trung chủ yếu vào hoạt động nào.

– Vì sao nước ta lại phải nhập hầu hết xăng dầu để phục vụ cho như cầu sản xuất và sinh hoạt.

Lời giải:

– Sản xuất dầu mỏ của nước ta chủ yếu là khai thác dầu thô để xuất khấu.

– Vì nước ta chưa phát triển ngành chế biến dầu khí nên chỉ khai thác dầu thô để cho nước ngoài họ chế biền rồi ta nhập dầu mỏ với giá cao.

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 9: Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.

Lời giải:

– Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu dầu thô.

– Thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *