Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9:Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:

– Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó

– Giải thích vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp – xây dựng ở đây lại có tỉ trọng lớn như vậy.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

– Giải thích:

+ Ở đây tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có quy mô lớn.

+ Vùng thu hút đợc vốn đầu tư cho công nghiệp và dịch vụ.

+ TP. Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ lớn hàng đầu của cả nước.

Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9: Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.

Lời giải:

– Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

– Các cây ăn quả nổi tiếng: sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa….

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *