Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào nội dung SGK, Atlat địa lí Việt Nam và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy điền tên các vùng tiếp giáp với Đông Nam Bộ:

– Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ, Biển Đông và tên nước láng giềng vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

– Điền tên sông Đồng Nai, sông Bé, hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 9: Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản nào đang được khai thác nhiều nhất cả nước. Kể tên một số mỏ khoáng sản mà em biết.

Lời giải:

Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản đang được khai thác nhiều nhất cả nước đó là dầu khí. Ở đây có các mỏ như: Lan Tây, Lan Đỏ, Đại Hùng, Rạng Đông, Rồng, Bạch Hổ, Hồng Ngọc…

Bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp nội dung thích hợp vào chỗ chấm của (…) sơ đồ sau:

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào nội dung SGK và só liệu của bảng 31.2, em hãy cho biết:

– Về tỉ lệ dân thành thị của vùng, giải thích vì sao tỉ lệ dân thành thị của vùng Đông Nam Bộ gần gấp đôi tỉ lệ dân thành thị trung bình của cả nước.

– Đặc điểm lực lượng lao động của vùng Đông Nam Bộ.

Lời giải:

– Vì ở Đông Nam Bộ có rất nhiều đô thị lớn, thu hút nhiều dân cư tập trung sinh sống ở đây.

– Đặc điểm lực lượng lao động của vùng: năng động, sáng tạo, lành nghề.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *