Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào bảng số liệu 34.1 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9:Em hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng:

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao.

Lời giải:

Sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *