Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Câu 1 (trang 79 sgk Tiếng Việt 5): Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữu con người với thiên nhiên.

Trả lời:

Học sinh tự trình bày câu chuyện của mình.