Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Câu 1 (trang 23 sgk Tiếng Việt 5): Đọc lại bài văn Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

– Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Trả lời:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

– Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.

+ Số khoa thi: 185, số tiến sĩ: 2896.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại:

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay:

+ Số bia: 82.

+ Số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1306.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hai hình thức:

– Nêu số liệu số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến năm 1919, số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

– Trình bày bảng số liệu (so sánh số khao thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại).

c) Các số liệu thống kê có tác dụng:

– Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.

– Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của đất nước ta.

Câu 2 (trang 23 sgk Tiếng Việt 5): Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt lớp 5

Trả lời:

Học sinh tự làm.