Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy tô màu đỏ vào những khuyên tròn ứng với những nơi em cho là có di chỉ khảo cổ thuộc thời kì Phùng Nguyên, Hoa lộc ở nước ta mà em đã học.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 6

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 6:Quan sát các hình dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Phân biệt các hiện vật này bằng cách điền các chữ cái vào ô vuông tương ứng:

– Chữ P, ứng với công cụ thuộc di chỉ Phùng Nguyên.

– Chữ H, ứng với công cụ thuộc di chỉ Hoa Lộc.

– Chữ N, ứng với công cụ thuộc di chỉ Núi Đọ.

– Chữ B, ứng với công cụ thuộc di chỉ Hòa Bình.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 6

b. Hãy so sánh những đặc điểm khác nhau giữa công cụ thuộc di chỉ Phùng Nguyên, Hoa Lộc so với những công cụ thuộc di chỉ Núi Đọ và Hòa Bình.

Lời giải:

Nội dung Núi Đọ, Hòa Bình Phùng Nguyên, Hoa Lộc
Hình thức Đơn giản Phong phú
Nguyên liệu Đá Đá, đồng
Kĩ thuật chế tác Ghè đẽo thô sơ Mài, cưa, khoan, đục
Công cụ Rìu tay, công cụ chặt thô, mảnh tước Rìu có vai, rìu có mấu, rìu tứ giác, đục, dao cưa, mũi lao, mũi giáo, mũi tên, mũi nhọn, chày nghiền, hòn kê, bàn mài, bàn dập