Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

III. Nghĩa tình thái

Phần này đã được trình bày đầy đủ trong SGK Ngữ văn 11.

IV. Luyện tập

Câu 1: Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:

a.

– Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết nắng ở hai miền Nam – Bắc có sắc thái khác nhau.

– Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao ( từ “chắc”).

b.

– Nghĩa sự việc: ảnh là của mợ Du và thằng Dũng.

– Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức độ cao ( từ “rõ ràng là”)

c.

– Nghĩa sự việc: cái gông (to nặng) tương ứng với tội án tử tù.

– Nghĩa tình thái: khẳng định một cách mỉa mai ( từ “thật là”).

d.

– Nghĩa sự việc của câu thứ nhất nói về cái nghề Chí Phèo (cướp giật dọa nạt).

– Nghĩa tình thái: nhấn mạnh bằng từ chỉ.

Ở câu d (3): “đã đành” là từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận một sự thật là: hắn mạnh vì tiền ( nghĩa sự việc).

Câu 2: Các từ ngữ:

a. Cụm từ tình thái là: nói của đáng tội (thừa nhận việc khen này không nên làm với đứa bé).

b. Từ tình thái là: có thể (nêu khả năng).

c. Từ tình thái là: những (đánh giá ở mức giá cả là cao).

d. Từ tình thái là: kia mà (nhắc nhở để trách móc).

Câu 3:

a. Chọn “hình như”: thể hiện sự phỏng đoán, chưa chắc chắn.

b. Chọn từ “dễ”: thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn.

c. Chọn từ “tận”: đánh giá khoảng cách là xa.

Câu 4: Đặt câu:

– Nó không đến cũng chưa biết chừng. (cảnh báo dè dặt về sự việc)

– Anh chiều nó đến thế là cùng!

– Ít ra, em phải suy nghĩ kĩ trước khi làm chứ!

– Nghe nói là thằng Mạnh đánh người ta đi viện.

– Chả lẽ việc cậu ấy đánh bạn là sự thật?

– Sự thật là, chẳng có vụ ẩu đả nào ở trường vào hôm qua cả.

– An là bạn chị đấy mà.

– Bài soạn tại Vietjack rất hay, đặc biệt là phần cuối.

– Những anh đã hứa sẽ dẫn em đi chơi cuối tuần cơ mà!