Soạn bài Viết trang 120 – Cánh diều

Soạn bài Viết trang 120 – Cánh diều

Câu 5 (trang 120 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Thống kê tên các kiểu văn bản và yêu cầu luyện viết các kiểu văn bản ấy trong sách Ngữ văn 7, tập một theo bảng sau:

Tên kiểu văn bản Yêu cầu cụ thể
Tự sự Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
   
   
 

 

Soạn bài Viết trang 120 - Cánh diều

Trả lời: 

Tên kiểu văn bản Yêu cầu cụ thể
Tự sự Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
Biểu cảm Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ
Biểu cảm Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc một sự việc
Nghị luận Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
Thuyết minh Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi

Câu 6 (trang 121 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Nêu các bước tiến hành viết một văn bản theo thứ tự trươc sau, chỉ ra nhiệm vụ của mỗi bước:

Thứ tự các bước Nhiệm vụ cụ thể
Bước 1: Chuẩn bị – Xác định đề tài: Viết về cái gì? Viết về ai?

– …

   
   
 

Trả lời: 

Thứ tự các bước Nhiệm vụ cụ thể
– Bước 1: Chuẩn bị – Xác định đề tài: Viết về cái gì? Viết về ai?

– Thu nhập lựa chọn tư liệu và thông tin về vấn đề sẽ viết

….

– Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý – Tìm ý cho bài viết và phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi, sắp xếp các ý có một bố cục rành mạch, hợp lí

– Lập dàn bài ( có thể bằng sơ đồ tư duy) đầy đủ 3 bước: Mở bài, thân bài, kết bài

– Bước 3: Viết Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, có mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau
– Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa Kiểm tra lại văn bản để xem có đạt các yêu cầu đã nêu chưa và cần sữa chữa gì không.

Câu 7 (trang 121 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Nêu một số điểm khác biệt giữa văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học với văn bản giới thiệu luật lệ, quy tắc của một hoạt động hay trò chơi.

Trả lời: 

Văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học: phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, lời nói, việc làm,…và nêu nhận xét của người viết về nhân vật đó, thuộc kiểu văn bản nghị luận

Văn bản giới thiệu luật lệ, quy tắc của một hoạt động hay trò chơi: là bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi là giới thiệu những quy định mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần tôn trọng và tuân thủ, thuộc kiểu văn bản thuyết minh

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: