Soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ – Cánh diều

Soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ – Cánh diều

Đọc văn bản “Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ” (trang 116-117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1) và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9):

Soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào?

A. Đánh Khăng của người Kinh

B. Đánh trỏng của người Khmer

C. Đánh kol của người Khmer

D. Đánh kol của người Chăm

Trả lời: 

Chọn đáp án: C. Đánh kol của người Khmer

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Theo văn bản, phần lớn người Khmer cư trú và sinh sống ở đâu?

A. Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng song Cửu Long

C. Kon Tum

D. Đông Nam Bộ

Trả lời: 

Chọn đáp án: B. Đồng bằng song Cửu Long

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Các trò chơi dân gian tiêu biểu của người Khmer thường được tổ chức ở đâu?

A. Tại các phum, sóc, sân chùa, trường học

B. Chỉ ở sân các trường học phổ thông

C. Chỉ tại các sân chùa có diện tích rộng

D. Chỉ ở các bãi đất rộng của phum, sóc

Trả lời: 

Chọn đáp án: A. Tại các phum, sóc, sân chùa, trường học

Câu 4 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Kol là gì?

A. Một khúc cây tròn, ngắn, dài, chừng 5-10 cm, bằng ngón tay cái

B. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 3-5 cm, bằng ngón tay cái

C. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái

D. Một khúc cây tre, dài chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái, có màu xanh

Trả lời: 

Chọn đáp án: C. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái

Câu 5 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Trò chơi đánh kol có quy định gì về số lượng người chơi

A. Bao nhiêu người cũng được

B. Từ 5-10 người một phe

C. Mỗi phe 10 người

D. Mỗi phe 5 người

Trả lời: 

Chọn đáp án: B. Từ 5-10 người một phe

Câu 6 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Phương án nào nêu quy định về kích thước của sân chơi kol?

A. Mỗi phe đứng dàn ngang ở vạch cuối sân

B. Giữa sân có một gạch ngang chia đôi hai bên

C. Một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá

D. Giữa lằn gạch có một lỗ tròn

Trả lời: 

Chọn đáp án: C. Một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá

Soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ

Câu 7 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Câu nào miêu tả động tác bắt đầu cuộc thi chơi kol?

A. Nếu đỡ hụt (không bắt được kol) thì người đỡ phải nhặt khúc kol chạy đến vạch cho vào lỗ

B. Mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1 mét gõ cho kol bay lên vừa tầm đánh về phía đối phương

C. Người cầm gậy phía bên kia (bắt) chụp được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại phía đối phương

D. Người bị truy đuổi phải truyền khúc kol lại cho phe mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng.

Trả lời: 

Chọn đáp án: B. Mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1 mét gõ cho kol bay lên vừa tầm đánh về phía đối phương

Câu 8 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Quy định về phần thưởng cho đội thắng trong trò chơi kol thường là gì?

A. Người thua phải cõng người thắng

B. Người thua phải quỳ trước người thắng

C. Người thua phải chạy mấy vòng sân.

D. Người thắng được tiền thưởng

Trả lời: 

Chọn đáp án: A. Người thua phải cõng người thắng

Câu 9 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Câu nào ở đây có trạng ngữ được mở rộng?

A. Người cầm gậy phía bên kia (bắt) chụp được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại phía đối phương

B. Trên một khoảng đất rộng non nửa sân bóng đá, người chơi chia làm hai phe, từ 5-10 người một phe

C. Người bị truy đuổi phải chuyền khúc kol lại cho phe mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng.

D. Chơi kol gần giống như trò chơi đánh trỏng (Nam Bộ), đánh Khăng của người Kinh (phía Bắc)

Trả lời: 

B. Trên một khoảng đất rộng non nửa sân bóng đá, người chơi chia làm hai phe, từ 5-10 người một phe

Câu 10 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Tìm trong phần mở đầu văn bản, viết ra một câu người viết ca ngợi văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ

Trả lời: 

“Cũng như các dân tộc khác, người khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng.”

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: