Soạn bài Tiếng Việt trang 121 – Cánh diều

Soạn bài Tiếng Việt trang 121 – Cánh diều

Câu 9 (trang 121 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Liệt kê các nội dung thực hành tiếng Việt được học trong sách Ngữ văn 7, tập 1 theo bảng sau:

Bài Tên nội dung tiếng Việt
Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ – Các biện pháp tu từ như so sánh, điệp từ, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ,…
   
   
   

Trả lời:

Bài Tên nội dung tiếng Việt
Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết – Từ địa phương (nhận biết, giải nghĩa từ, vận dụng)
Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ – Các biện pháp tu từ như so sánh, điệp từ, điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ,…
Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng – Phó từ và số từ
Bài 4: Nghị luận văn học – Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ – vị
Bài 5: Văn bản thông tin – Mở rộng trạng ngữ

Soạn bài Tiếng Việt trang 121 - Cánh diều

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: