Soạn bài Nói và nghe trang 121 – Cánh diều

Soạn bài Nói và nghe trang 121 – Cánh diều

Câu 8 (trang 121 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kĩ năng nói và nghe liên quan chặt chẽ đến nội dung đọc hiểu và viết

Soạn bài Nói và nghe trang 121 - Cánh diều

Trả lời: 

– Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

– Trao đổi về một vấn đề

– Thảo luận nhóm về một vấn đề

– Giải thích quy tắc của một hoạt động luật lệ hay trò chơi

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: